Veelgestelde vragen

De wetgeving voorziet de verplichting van het attest in 2 gevallen. Vanaf 2022 is het verplicht bij elke verkoop van residentiele woningen indien deze ouder zijn dan 2001. Tevens zal tegen 2032 elke woning moeten beschikken over een attest.

Vooraleer een attest kan uitgereikt worden zal door een deskundige een plaatsbezoek plaatsvinden. Tijdens dit plaatsbezoek maakt hij een inventaris op van de materialen. Op basis van expertise en monstername met labo analyse worden alle asbest verdachte materialen geïdentificeerd. De deskundige maakt aan de hand van software uitgereikt door OVAM een verslag op. Alle info wordt verder verwerkt en u krijgt een asbest attest als resultaat.

 

Op het attest krijgt u een goed overzicht van of en waar er zich asbest bevindt in de woning. Het is aan u om vrijblijvend al dan niet stappen te ondernemen om het asbest te laten verwijderen. Een attest met resultaat dat de woning asbest bevat, heeft geen invloed op het verkoopproces. U kunt steeds u woning verkopen, zelf al is er asbest aanwezig.

Dit hangt af van type woning. Minimaal duurt een inspectie 30 minuten, maar deze kan gemakkelijk een 2 tal uren in beslag nemen afhankelijk van de complexiteit.

Indien uw factuur betaald is, volgt een attest doorgaans 5 werkdagen na inspectie. Dit kan wijzigen tijdens feestdagen/vakantie.

De inspecteur is verplicht vanuit OVAM uit om de nodige monsters te nemen. Dit doet hij echter steeds op een zo goed mogelijke manier en met respect voor uw woning. We laten geen sporen na die u zomaar zult kunnen zien en tot esthetische schade lijden.

 

Van elke woning worden stalen genomen van het pleisterwerk van de muren en de plafond. Indien er een oud roofing dak aanwezig is, wordt van de toplaag een staal genomen. Ook crepi op de gevel wordt steeds bemonsterd. Voor alle andere asbestverdachte materialen ligt de keuze bij de inspecteur of hij al dan niet een staal neemt in geval van twijfel.

Het asbest attest is een loutere inventarisatie en advies. Dit houdt geen enkele verplichting in om asbest te verwijderen. U kunt altijd op basis van de uitslag vrijblijvend beslissen om asbest toepassingen te laten verwijderen. Maar tot op heden is er geen enkele wetgeving die dit verplicht.

De inspecteur moet de gehele woning en alle bijgebouwen kunnen inspecteren. Indien hij dit niet kan, kan het attest niet afgeleverd worden en zal hij terug moeten langskomen voor een nieuwe inspectie.

Enkel gecertifieerde deskundige die een opleiding volgden bij OVAM mogen deze inventarissen opmaken. Zo wordt een correcte uitvoering steeds gegarandeerd.

Het attest is 10 jaar geldig. Enkel indien er een hoog gezondheidsrisico aanwezig is, zal de geldigheidsduur verkort worden naar 5 jaar. Dit houdt echter geen verplichting in voor de koper om het asbest te verwijderen. 

Direct aanvragen

Vraag direct uw asbestattest, keuring stookolietank, energieprestatiecoëfficiënt (EPC) of elektriciteitskeuring aan!

Deze website gebruikt cookies om u een betere ervaring te geven. Bij het gebruik van onze website gaat u akkoord met cookies. Lees meer in ons privacybeleid.